کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی

پوستر کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی

کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديريت دانش شباك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی