نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

First National Conference on Applied Studies in the Promotion and Development of Sports Science

پوستر نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی

نخستین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در ترویج و توسعه علوم ورزشی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.