نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی، آذر ماه ۱۳۹۳

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

First National Conference on Educational Sciences and Psychology

پوستر نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی

نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳ توسط ،شركت انديشه سازان مبتكر جوان در شهر مرودشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی