سیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران، مهر ماه ۱۳۹۷

سیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

Thirteenth Iranian Congress of Anatomy Sciences

پوستر سیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران

سیزدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدانانجمن علوم تشريح ايران در شهر همدان برگزار گردید.