اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

First National Conference on Strategic and Applied Management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت معماری و شهرسازی
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست 
مدیریت و آموزش 
مدیریت و مصرف انرژی 
مدیریت استاندارد و کیفیت 
مدیریت و سلامت 
مدیریت و ورزش 
مدیریت استراتژیک و توسعه 
مدیریت و اقتصاد 
مدیریت و حقوق 
مدیریت و فناوری و اطلاعات 
مدیریت و آینده پژوهی 
مدیریت رسانه و تبلیغات 

 مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی