اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

First National Conference on Strategic and Applied Management

پوستر اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی

اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي مركز سقز در شهر سقز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت راهبردی و کاربردی