پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران، خرداد ماه ۱۳۸۲

پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

15th Annual Seminar of Iranian Society of Casting

پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۳۸۲ توسط ،انجمن ریخته گری ایراندانشكده فني دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران