سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو، اسفند ماه ۱۳۹۳

سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

The 3rd Natioanl Symposium on Agriculture and Sustainable Development Opprotunities and Future Challenges

پوستر سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو

سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو