اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری

The first regional conference on architecture, civil engineering, surveying

پوستر اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری

اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۳ توسط ،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای معماری، عمران، نقشه برداری