همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان، شهریور ماه ۱۳۸۷

همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان

Asalouyeh National Congress and Economical Development Sky Lines of Iran in Scope of Petroleum, Gas, Petrochemical and Building

همایش ملی عسلویه و افق های توسعه اقتصادی ایران در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و ساختمان در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۸۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید.