همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار، مهر ماه ۱۳۹۵

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار

پوستر همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار

همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار