اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات، اسفند ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات

National Conference on contemporary arts and communication

پوستر اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات

اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی هنرهای معاصر و ارتباطات