همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت، اسفند ماه ۱۳۸۹

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت

National Conference on Drought Stress Management and Water Shortage in Agriculture

همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان در شهر ارسنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت