نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی، اسفند ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی

First National Conference on Applied Research in Management, Psychology and Education Sciences

پوستر نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی

نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در شهر ساوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت ، روانشناسی و علوم تربیتی