اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان، اسفند ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

پوستر اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان

اولین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در صنعت دام، طیور و آبزیان در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر در شهر شبستر برگزار گردید.