اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات

First National Conference on Applied Research in Engineering and Information Technology

پوستر اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مهندسی و فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی صالحان،موسسه آموزش عالي صالحان در شهر قائم شهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.