همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی

National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems

پوستر همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی

همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی