نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته، تیر ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته

The First National Conference on Archeology and its Interaction with related Science

پوستر نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته

نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای،دانشكده فني و حرفه اي سما بابل در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته