دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی، خرداد ماه ۱۴۰۰

دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی

The Second National Conference on Thematic-Educational Knowledge in Arabic Language Teaching

پوستر دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی

دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۰ توسط دانشگاه فرهنگیان، در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دانش موضوعی-تربیتی در آموزش زبان عربی