همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

National Conference on Architecture and Urbanism from Theory to Practice

پوستر همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل

همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل