اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری، اردیبهشت ماه 98

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

First national quality conference in urban and architectural spaces

پوستر اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری

اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری مراجعه فرمایید.


محورهای همایش به شرح زیر می باشند:

  • مبانی و نظریه های کیفیت در فضای معماری، شهری و روستایی

  • آفرینش کیفیت در قلمروهای عمومی

  • آسیب شناسی و ارزیابی کیفیت در معماری و قلمروهای عمومی

  • کیفیت در بازآفرینی فضاها و بافت های با ارزش

  • کیفیت در مناظر شهری و بافت روستایی

  • کیفیت در فضاهای معماری و شهری زنجانمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری