کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات

International Conference on Architecture and Mathematics

پوستر کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات

کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه کاشان، در شهر کاشان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی معماری و ریاضیات