نخستین همایش ملی آرشیوی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

نخستین همایش ملی آرشیوی ایران

نخستین همایش ملی آرشیوی ایران در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط ،سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران در شهر تهران برگزار گردید.