چهارمین کنگره ملی تازه های مهندسی عمران و معماری با نگاه به استفاده از انرژی نو، خرداد ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنگره ملی تازه های مهندسی عمران و معماری با نگاه به استفاده از انرژی نو

The 4th National Congress Civil Engineering and Architecture Looking at the use of new energy

پوستر چهارمین کنگره ملی تازه های مهندسی عمران و معماری با نگاه به استفاده از انرژی نو

چهارمین کنگره ملی تازه های مهندسی عمران و معماری با نگاه به استفاده از انرژی نو در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن انرژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.