کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محورهای مهندسی معماری :

جایگاه فرهنگ درمعمار ی و شهرسازی - معماری و توریسم فرهنگی - چالش های معماری معاصر در کلان شهرها - فرهنگ توسعه یا توسعه فرهنگ در کلان شهرها - معماری معاصر کلان شهرها، بایدها و نبایدها - توریسم و معماری معاصر در 1404 - اقتصاد، توریسم، فرهنگ - المان های معماری و سیمای شهری - معماری فرهنگ، فرهنگ معماری - پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری - المان های اسلامی و توریسم فرهنگی - المان های ماندگار و توریسم فرهنگی - توسعه هتل در مرکزیت یا حومه شهر - مکان یابی هتل ها در مرکزیت یا حومه شهر - تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم__معماری نوستالژیک و ضعیت توریسم - نقش مراکز آموزشی در توسعه ی معماری کلان شهرها - مفهوم شناسی معماری و شهرسازیاندیشه ها و فن آوری های نو در معماری و شهرسازی - معماری تزءینی یا مفهوم در معماری - معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم

محورهای مهندسی شهرسازی :

اندیشه ها و فن آوری های نو در شهرسازی - زیبا شناسی در شهرسازی - برنامه ریزی و مدیریت و طراحی شهری - مفهوم شناسی در شهرسازی - شهرسازی و توسعه نوین شهری - شهرسازی اسلامی - شهر بدون ماشین - پایداری در شهرسازی - پایداری و محیط زیست شهری - زباله و آلودگی های زیست محیطی شهری - بهران آب و راهکارهای کاهش مصرف آب - تاثیر بزرگ راه ها شاپینگ مال ها در بافت شهری - مقاوم سازی و بهسازی ساختمان های شهری - برنامه ریزی منطقه ای و شهری - مدیریت شهری - طراحی شهری - شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری - فضاهای سبز و محیط زیست شهری - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها - مدیریت سیستم های حمل و نقل - شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر - معماری پیشینه گرا و صنعت توریسممقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی