اولین همایش ملی معماری ماندگار، اسفند ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی معماری ماندگار

First National Conference on sustainable architecture

پوستر اولین همایش ملی معماری ماندگار

اولین همایش ملی معماری ماندگار در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند،دانشگاه آزاد اسلامي واحد دماوند در شهر دماوند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری ماندگار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری ماندگار