اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

پوستر اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار در تاریخ ۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه بين المللي معماري، شهرسازي مهراز شهر در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار