نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال، مرداد ماه ۱۳۹۸

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال

19th Congress of Iranian Academy of Restorative and Cosmetic Dentistry. Esthetic Dentistry; Analog to Digital

پوستر نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال

نوزدهمین همایش سالانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران دندانپزشکی زیبایی؛ آنالوگ تا دیجیتال در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،انجمن متخصصين دندانپزشكي ترميمي شاخه خراسان در شهر مشهد برگزار گردید.