همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات، خرداد ماه ۱۳۹۵

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

پوستر همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات

همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر در شهر شوشتر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جایگاه داوری در حل اختلافات