سومین همایش زیارت اربعین، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین همایش زیارت اربعین

پوستر سومین همایش زیارت اربعین

سومین همایش زیارت اربعین در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه امام صادق،دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش زیارت اربعین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش زیارت اربعین