اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران، شهریور ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

پوستر اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی،مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران