اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت، بهمن ماه ۱۳۹۴

اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت

The first conference on applied research in Accounting and Management

پوستر اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت

اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش پژوهش های کاربردی در حسابداری و مدیریت