همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی، آبان ماه ۱۳۹۱

همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

National Conference of aquatic research and aquatic ecosystems

پوستر همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی پژوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی