همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز، مهر ماه ۱۴۰۰

همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز

National Confrence on artistic parades of Zand and Qajar schools in Shiraz

پوستر همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز

همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شیراز،موسسه فرهنگی هنری نواآفرین سرورمهر در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز