همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر، دی ماه ۱۳۹۴

همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر

National Conference on Applying the Principles and Techniques of Iranian-Islamic Architecture and Urban Planning in the Contemporary Period

پوستر همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر

همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ايلام در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر