اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)

پوستر اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)

اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط موسسه فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها) مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

- فرهنگ و شکاف بین نسلی

- شبکه های مجازی و شکاف بین نسلی

- خانواده و شکاف بین نسلی

- ازدواج و شکاف بین نسلی

- ارزش ها و شکاف بین نسلی

- مراکز آموزشی (مدارس و دانشگاهها و شکاف بین نسلی)

- اسلام و شکاف بین نسلی

- سیر تاریخی و شکاف بین نسلی

- نقش برنامه ها و محتوای درسی مدارس و دانشگاهها در شکاف بین نسلی

- تعلیم و تربیت و شکاف بین نسلی

- وضعیت اقتصادی و شکاف بین نسلی

- شیوه های فرزندپروری و شکاف بین نسلی

- سایر موضوعات مرتبط در حوزه خانواده، ازدواج، طلاق، مشاجرات خانوادگی و ...مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)