چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی، مهر ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

Fourth Asia Pacific military-medicine congress

پوستر چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی

چهارمین کنگره آسیا پاسفیک طب نظامی در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۷ توسط ،كميته بين المللي طب نظاميستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در شهر قرچک برگزار گردید.