اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران

The first national beekeeping conference and the first National Honey Quality Award

پوستر اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران

اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تبریز،دانشگاه تبريز-دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي اهر در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران