دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی، تیر ماه ۱۳۹۲

دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی

The second specialized conference on advanced polymers in food packaging

پوستر دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی

دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۲ توسط ،انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور، شركت پارسا پليمر شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی