بیست و دومین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه ۱۳۹۶

بیست و دومین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی

22th annual orthopedic congress of Shahid Beheshti University

بیست و دومین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.