دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور، آذر ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور

Second national aquatic aquaculture conference and enclosed environments

پوستر دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور

دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر،پژوهشكده اكولوژي درياي خزر در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور