همایش خون و انکولوژی، آذر ماه ۱۳۸۷

همایش خون و انکولوژی

همایش خون و انکولوژی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، در شهر تنکابن برگزار گردید.