همایش ملی تغذیه دام و طیور، آذر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی تغذیه دام و طیور

National Conference on Livestock and Poultry Nutrition

پوستر همایش ملی تغذیه دام و طیور

همایش ملی تغذیه دام و طیور در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه در شهر مراغه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی تغذیه دام و طیور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی تغذیه دام و طیور