دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار، آبان ماه ۱۴۰۱

دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار

The second international conference on planning agricultural sciences, environment, geography and sustainable energy

پوستر دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار

دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ توسط ،شركت به انديش آوران تدبير قهستان در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی تدبیر علوم کشاورزی، محیط زیست، جغرافیا و انرژی پایدار