یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، دی ماه ۱۳۸۹

یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران

11th International Congress of Anesthesiology and Critical Care of Iran

یازدهمین کنگره سراسری بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۸۹ توسط ،انجمن بيهوشي و مراقبتهاي ويژه خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید.