شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲، دی ماه ۱۳۸۹

شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲

Identifying the issues and influencing factors in the social and cultural activities of region 22

پوستر شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲

شناسایی مسائل و مولفه های اثرگذار در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی منطقه ۲۲ در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۸۹ توسط ،شركت انديشه سراي شهر، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.