همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5

پوستر همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5

همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5 در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۸۹ توسط شهرداری تهران و شرکت اندیشه سرای شهر، تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 5 تهران محورهای همایش:
مشارکت شهروندان و کیفیت زندگی شهری
امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهری
اقشار آسیب پذیر (سالمندان، بانوان سرپرست خانوار و ...) و کیفیت زندگی شهری
سلامت شهروندان و کیفیت زندگی
عوامل زیست محیطی و کیفیت زندگی شهری
توسعه زیر ساخت ها و امکانات شهری و ساختار فیزیکی فضای عمومی و کیفیت زندگی شهری
مدیریت شهری، نهادهای اجتماعی و کیفیت زندگی شهری