همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی، خرداد ماه ۱۳۹۴

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

Hosseini's ethics and etiquette

پوستر همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی

همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،شوراي فرهنگي عمومي و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي در شهر تایباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش سراسری علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب حسینی