چهارمین همایش سالانه انکولوژی، اسفند ماه 97

چهارمین همایش سالانه انکولوژی

Fourth annual oncology conference

چهارمین همایش سالانه انکولوژی در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی گراش در شهر گراش برگزار گردید.