اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

The First National Conference on the Application of Modern Research in the Humanities

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی

اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی فروردین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قائم شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی مراجعه فرمایید.


اهداف کنفرانس

ایجاد فضای مناسب برای گردهمایی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی
ایجاد انگیزه و رقابت علمی بین محققین جهت انجام فعالیت های پژوهشی
گردآوری و ارائه دست آوردهای علمی و پژوهشی در زمینه علوم انسانی
ترغیب دانشجویان دوره های مختلف آموزشی جهت انجام امور پژوهشی
تجربه انجام کارهای گروهی با مشارکت دانشجویان و اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف اجرایی و علمی-کاربردی
هدایت پژوهش های دانشگاهی در راستای نیازهای نوین جوامع بشری
فراهم آوردن بستری مناسب جهت ارتباط پژوهشگران ممتاز و صاحبان صنایع و کارآفرینان
فعالیت درجهت گسترش تولید علم و دانش

 

محورهای کنفرانس
محور مدیریت
مدیریت رقابت
مدیریت بازار
مدیریت آینده پژوهی
مدیریت جهانگردی
مدیریت تکنولوژی اطلاعات
مدیریت و تکنیک های بهینه سازی 

محور حسابداری
نوآوری مالی در زمینه حسابداری
نقش حسابداری در توسعه بازار سرمایه
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
حسابداری و فناوری اطلاعات
یافته های نوین و مباحث نو در حسابداری 

محور حقوق
 حقوق خصوصی
 حقوق مدنی
حقوق اشخاص
حقوق ارثیه
حقوق اموال
حقوق قراردادی
مسئولیت مدنی
حقوق جزا
جرائم سایبری

  محور روانشناسی
روان شناسی بالینی 
روان شناسی اجتماعی
روان شناسی عمومی
روان شناسی تربیتی
روان شناسی خانواده
روان شناسی فیزیولوژیک
اختلالات یادگیری
اعتیاد
روان شناسی کودکان استثنایی
 

محور اقتصاد و کارآفرینی
اقتصاد مقاومتی
سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و بین المللی
جاری سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی، فناوری)
مدیریت در شرکت های(کسب وکارهای) کوچک و متوسط
کارآفرینی و مدیریت شهری -کارآفرینی و صنعت گردشگری
نقش مراکز آموزشی و دانشگاه ها در توسعه کارآفرینی (دانشگاه‌های کارآفرین)
ارتباط دانشگاه با صنعت و تاثیر آن در توسعه کارآفرینی
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
نقش قوانین کارآفرینی در کشور

 محور ادبیات
ادبیات ، زبان ، رسانه
ادبیات ، زبان ، فرهنگ
واژه شناسی ادبی
زبان و نوزایی فرهنگی
نقش زبان و ادبیات در هویت ملی
تصویرسازی متون داستان های کهن
جنگ روانی در آثار حماسی کهن


  محور جغرافیا و شهرسازی
جغرافیای طبیعی
جغرافیای سیاسی
جغرافیا و محیط زیست
جغرافیا و حمل ونقل پایدار 
طبیعت گردی(اکوتوریسم)
جغرافیا،اقلیم شناسی وکاربردها 
برنامه ریزی شهری و منطقه ایمعماری و هویت شهری 
توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی
فناوری های نوین در علوم جغرافیایی و شهرسازی وبهسازی

 محور تکنولوژی آموزشی
نظریه های یادگیری و الگوهای نوین تدریس
آموزش و بهسازی منابع انسانی

 محور مدیریت بیمه
 شرکت بیمه خصوصی و نقش موثر آن در صنعت بیمه و اقتصاد کشور

محور فناوری اطلاعات
معماری سازمانی تطبیق پذیر
مدیریت دانش سازمانی تطبیق پذیر
عامل های هوشمند و مدیریت سازمان ها
مهندسی نرم افزار
شبکه های کامپیوتری
امنیت کامپیوتری
هوش مصنوعیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی