اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی

The first conference of the Islamic revolution's spiritual makeup

پوستر اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی

اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش آرایش معنوی پاسدار تراز انقلاب اسلامی